تماس سریع

رضا قرائی

مدیر مدرسه
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster.

مهارتهای حرفه ای

English 85%
Speaking 95%
Mathematics 75%
برنامه های کامپیوتر 80%

تجربه و فعالیتها

رضاقرائی موسس و بنیان گذار رضا ادز در ایران و در سطح بین المللی هستند.